Profil

Hvem er vi?

• Etableret i 2010

• Vi tilby­der pro­jek­tspar­ring og råd­givn­ing inden for pro­fes­sionel belysning

• Vores team har erfar­ing med indendørs- og udendørs­belysning til offentlige og pri­vate rum, fx museer, byrum, hoteller, kon­tor­er, boliger og p‑pladser

• Vi hjælper med at vælge løs­ninger til både nye og eksis­terende belysningsanlæg

• Vi er landsdækkende

• Fokus på kvalitet, funk­tion­alitet, tekniske egen­sk­aber ved belysning og god service

Vi tilbyder

• Tilpas­set forløb

• Spar­ring og råd­givn­ing omkring valg af belysningsløsninger

• Speci­fi­cer­ing af belysningsløs­ninger til pro­jek­ter (mht. udbudsloven)

• Spar­ring omkring indret­ning med belysning (3D-mod­eller, lys­bereg­ninger m.m.)

• Sup­por­t­er­ing med de nød­vendi­ge data og dokumenter

• Lev­er­ing af stan­dard eller skræd­der­syede løsninger

• Bred pal­lette af kvalitetsbelysninger