Lineære armaturer

Fra upcom­ming til klas­sisk
Hos Elmin­is­teren er vi stolte af at kunne præsen­tere en per­lerække af danske og uden­landske designere i ver­den­sklasse. Hvert brand er nøje udval­gt. Fra de helt unge upcom­ming designere som Fra­ma og Nyta, der tør udfor­dr­er vanens magt til de klas­siske og erfarne designere som Louis Poulsen, Vern­er Pan­ton og Philippe Star­ck, der skaber stil og ro i det mod­erne hjem.

Kvalitet, design og funk­tion­alitet
Vi væl­ger vores pro­du­cen­ter ud fra, at der skal være en sol­id sam­men­hæng mellem kvalitet, design og funk­tion­alitet. Lige­som vi pri­or­iter­er at ramme et bredt og alsidigt pub­likum. Uanset om du er på jagt efter avancerede lyskilder, state-of-the-art lam­per eller ele­gant udendørs-belysning.
Gør dit hjem større med god belysning
”Lyset bestem­mer, hvor vi er”. Lyder det fra flere indret­ningsarkitek­ter. Vi er enige. Ved hjælp af lys kan man ind­byde til at udnytte hjem­mets kvadrat­meter bedre. Det bety­der, at fx en stander­lampe i hjør­net eller spots ved en ende­væg kan få rum­met til at virke større – og skabe bev­id­s­thed om rum­mets poten­tiale.
Vi hjælper gerne på vej
Hvor højt skal en lampe hænge? Skal jeg vælge gløde­pære eller halo­gen­pære? Hvilke lam­per er særlig gode til bade­værelser? Spørgsmå­lene er typisk mange, når der skal vælges belysning. Og med god grund. Belysnin­gen i et rum bety­der alver­den for stemnin­gen og for rum­mets udtryk og brugsvær­di. Lige­som det er bevist, at lys har en direk­te ind­fly­delse på vores vel­befind­ende. Vores mange års erfar­ing i branchen bety­der, at vi kender fald­gru­berne og suc­ce­serne i forhold til valg af belysning – og vi sæt­ter en ære i at hjælpe og råd­give dig i forhold til dette. Giv os der­for endelig et kald eller send os en mail salg@elministeren.dk

Læs mere