Profil

Hvem er vi?

- Etableret i 2010

- Vi tilby­der pro­jek­tspar­ring og råd­givn­ing inden for pro­fes­sionel belysning

- Vores team har erfar­ing med indendørs- og udendørs­belysning til offentlige og pri­vate rum, f.eks. museer, byrum, hoteller, kon­tor­er, boliger, p-pladser osv.

- Vi hjælper med at vælge løs­ninger til både nye og eksis­terende belysningsan­læg

- Vi er lands­dækkende

- Fokus på kvalitet, funk­tion­alitet, tekniske egen­sk­aber ved belysning og god ser­vice

Vi tilbyder

- Tilpas­set for­løb

- Spar­ring og råd­givn­ing omkring valg af belysningsløs­ninger

- Speci­fi­cer­ing af belysningsløs­ninger til pro­jek­ter (mht. udbud­sloven)

- Spar­ring omkring indret­ning med belysning (3D mod­eller, lys­bereg­ninger mm.)

- Sup­por­t­er­ing med de nød­vendi­ge data og doku­menter

- Lev­er­ing af stan­dard eller skræd­der­syede løs­ninger

- Bred pal­lette af kvalitets­belysninger