Værkergrunden i Frederikshavn

Årstal: 2017
Arkitekt: Fred­erik­shavn Kom­mune, Marie Staal
Pro­jekt: Værk­er­grun­den, Frederikshavn
Pro­du­cent: Lin­iLED
Pro­duk­ter: lin­iLED Top NW HP
Kunde: Fred­erik­shavn Kommune

Foto: Stok­lund Medieproduktion