Infrastruktur

På det her område går samar­be­jder vi hånd i hånd med arkitek­ter og lys­de­signere, men arbe­jder også direk­te med kom­muner og udviklere.

Naturligvis inde­hold­er vores brede sor­ti­ment mange alter­na­tiv­er for Smart City-løs­ninger, men også til trap­per, min­dre veje, park­er­ingspladser, ter­mi­naler, havne og broer. Det han­dler blandt andet om at kom­binere økono­mi og teknolo­gi, så der leveres en fremtidssikret løsning.