Fiberbelysning (Indendørs)

Fiberop­tik tilby­der næsten uanede mulighed­er. Anven­der man rå fiber, opnår man meget små lysende punk­ter; ved hjælp af ter­miner­inger (små fronts) kan man tilpasse for­men, stør­relsen og far­ven på lyset. Fiberop­tik kan bruges til belysning af rum, men også i høj grad som effek­t­belysning i pri­vate og offentlige rum. Fiberop­tik har mange fordele sam­men­lignet med almin­delig belysning. Den er nem at installere og vedlige­holde, selve fiberen bliv­er ikke varm og er der­for nem at inte­grere i forskel­lige over­flad­er. De fleste kender stjerne­him­mel effek­ten, fiberop­tik er den helt per­fek­te belysningstype til dette formål. 


RobLight

Fiberoptik med termineringer

Note 2

Avant-Garde

Mini downlight

XPO