Nødbelysning

Brug af nød­belysning er et lovkrav i mange større for­sam­lingslokaler, på hoteller, restau­ran­ter, kol­legi­er, under­vis­ningsst­ed­er osv. Den skal dels vise flugtve­jene, dels fun­gere som reserve­belysning. Vores samar­be­jdspart­ner inden for nød­belysning (Daisalux) tilby­der både nød­belysningsar­ma­tur­er, bea­cons, sig­na­ler­ing, cen­trale bat­te­rien­hed­er og kontrolsystemer.

Alle pro­duk­terne er pro­duc­eret med fokus på funk­tion, design og kvalitet og er der­for et bevis på, at nød­belysning også kan være en fin æstetisk detal­je i indretningen.


Daisalux

Lecu

Ikus

Lens

Atria