Trappebelysning (Indendørs)

Trappe­belysning kan både være mon­teret i væg eller i belægn­ing. Som navnet anty­der, er den primære funk­tion for denne belysningstype oplysning af trap­petrin og ori­en­ter­ingslys. Ud over den prak­tiske funk­tion kan trappe­belysning være med til at give rum­met et spæn­dende æstetisk udtryk og fun­gere som en del af indretningen.


Luce & Light

Step 2.2

Line 2.0

Line 1.1

Step 2.3