Vægmonteret (Indendørs)

Væglam­per er via det direk­te eller indi­rek­te lys med til at fremhæve arkitek­toniske detal­jer, skabe stemninger og kan naturligvis også fun­gere som grundbelysning.

Søger du en væg­mon­teret lampe til et projekt? 
Hos Elmin­is­teren råd­giv­er vi omkring valg af væglam­per til blandt andet indendørs brug. Vores pro­du­cen­ter er nøje udval­gt, således at vi kan sikre en høj kvalitet og ikke mindst sta­bilitet i lever­ancerne. Vi har blandt andet ene­forhan­dling på Luce&Light, Schmitz/Wila og Meta­larte, der som fællesnævn­er lev­er­er spæn­dende, funk­tionel og æstetisk væg­belysning til indendørs miljøer. Med disse (og andre) pro­du­cen­ter i vores kat­a­log sikr­er vi, at vores kun­der har et stort udvalg af kvalitetsprodukter.
Med Elmin­is­teren som belysningsleverandør til dit pro­jekt, kan du føle dig tryg og sikker på dine valg.

Vægmonterede lampetyper

Hos Elmin­is­teren find­er du væglam­per med forskel­lige udformninger. Lige fra klas­siske design til de mere vovede, der kan give dig mulighed for at kom­binere og tilret­telægge netop det udtryk, du ønsker af rummet.
Kun fan­tasien sæt­ter grænser for, hvad der kan skabes med de rette belysningsløs­ninger. Vi er naturligvis behjælpelige med udvæl­gelse af de rette lam­per, de tekniske speci­fika­tion­er og en gnid­ningsløs leverance.

Med vores eksper­tise som vejle­dende belysningsleverandør hjælper vi med at udvælge de væglam­per, som pass­er ind i netop dit pro­jekt. Uanset om de skal mon­teres på over­fladen eller ind­bygges. Mulighed­erne for at kom­binere væglam­per med de øvrige belysningskilder og det naturlige dagslys er mange. Du kan gå efter væg­mon­terede lam­per, der lyser op eller ned, eller kun i en bestemt ret­ning. Der er desu­den mulighed for at få lam­per som kaster lyset ud i rum­met. Denne type er egnet til mange forskel­lige miljøer lige fra pri­vate boliger, syge­huse og hoteller til offentlige pladser, gan­gareal­er osv.

Fælles for alle vores pro­du­cen­ter er, at de har høj kvalitet og lev­er­er gode lystekniske løs­ninger, såsom en god MacAdam-vær­di, god farve­g­en­givelse (CRI) og en lang levetid.

Fokus på brands til B2B

Alle vores pro­du­cen­ter er nøje udval­gt. Blandt andet har vi val­gt en pro­du­cent som Luce&Light på grund af deres høje kvalitet, pro­duk­t­sor­ti­ment og ikke mindst det enkle og stil­rene design, der kende­teg­n­er deres pro­duk­ter. Ud over at deres pro­duk­ter pass­er ind i den skan­di­naviske stil, har Luce&Light i høj grad fokus på funk­tion­alitet og blænd­frit lys.

En anden inter­es­sant leverandør er Meta­larte. Deres væglam­per er kende­teg­net ved et fin­urligt og kreativt design. Med Meta­larte væg­mon­terede lam­per er der muligt at skabe et kreativt og stemn­ings­fuldt look, som gør udtrykket unikt.
Endelig vil vi fremhæv en pro­du­cent, som måske ikke behøver en egentlig beskriv­else, nem­lig Schmitz/Wila. De er kendt for deres deko­ra­tive og funk­tionelle væglam­per, anderledes belyste skilte, pla­fonder med nød­bat­teri osv. En meget spæn­dende pro­du­cent, der giv­er dig mulighed for at skabe yder­st inter­es­sante og inspir­erende miljøer.

Ud over det oven­nævnte kan vi tilbyde arkitek­toniske væglam­per fra bl.a. Luce­plan, Vib­ia, Flos, Belid og Marset.

Har du brug for hjælp til dit pro­jekt, kon­takt os gerne for en uforpligti­gende snak.

Læs mere


Luce & Light

Plate

Ella vinklet

Ella