Fiberbelysning (Udendørs)

Sam­men med en udendørs lys­giv­er kan fiberop­tikken anven­des til udendørs instal­la­tion­er. Fiber er nem at installere i alle slags mate­ri­aler: beton, asfalt, træ, met­al osv. og er nem at vedlige­holde. Alt efter hvilken effekt, man ønsker at opnå, kan man vælge imellem glas eller plas­t­fiber, fiber­haler i forskel­lige tykkelser, forskel­lige fron­ter og forskel­lige lys­gi­vere. Brug af fiber­belysning åbn­er op for mange mulighed­er og giv­er en stor design­mæs­sig frihed.


RobLight

Fiberoptik med termineringer