Lineære armaturer/LED-bånd (Udendørs)

Flere af vores leverandør­er udvikler og pro­duc­er­er lineære løs­ninger og LED-bånd i høj IP-klasse, som er veleg­net til udendørs brug. Disse er eksem­pelvis brug­bare, når der skal skabes spæn­dende effek­ter på pladser, sti­er, langs veje, langs facad­er m.v. og kan mon­teres i forskel­lige mate­ri­aler til at lyse op, ned eller ud til siden.

Ved hjælp af LED-bånd kan man eksem­pelvis med ganske få midler for­van­dle udendørs møbler til et skulp­turelt lysende objekt og skabe den helt rigtige stemn­ing. LED-bånd bliv­er brugt mere og mere, også udendørs. I dag find­es der der­for mange forskel­lige typer LED-bånd på markedet. Vi kan tilbyde løs­ninger med gode lystekniske egen­sk­aber, som er flek­si­ble med bukkera­dius på op til 120°, i høj IK-klasse, frost­sikre og UV-resistente, søvand­sre­sistente og i tilpassede længder.

Væl­ger man at installere LED-pro­fil­er i belægn­ing i et område, hvor der er fodgæn­gere og bil­trafik, skal arma­turet opfylde en del krav. I vores sor­ti­ment find­es der robuste løs­ninger, som er designet til dette formål.

LED-Brands

Luce & Light har forskel­lige serier af LED-pro­fil­er, hvor det er muligt at finde et pro­dukt med samme udseende og samme egen­sk­aber og i forskel­lige længder, som fås med forskel­lige LED-farv­er og med RGB.

KKDC er kendt for LED-bånd og lineære pro­fil­er i høj kvalitet. Deres udendørs sor­ti­ment består af både det flek­si­ble LED-bånd og lineære pro­fil­er, som tillad­er forskel­lige mon­ter­ingsmu­lighed­er, og fås både med enkle farv­er og RGB.

Lin­iLED laver også LED-belysning, som er udviklet til udendørs brug og mange af deres indendørs belysninger fås også i udendørs udgaver. Eksem­pelvis kan deres gelæn­der med ind­bygget LED bruges både inden-og udendørs. Lin­iLED har yderligere en serie af LED-pro­fil­er, som er meget robuste og er skabt specielt til sted­er med meget trafikDe er der­for yder­st veleg­nede som ori­en­ter­ings- og effek­t­belysning til park­er­ingspladser, torve, min­dre veje og andre offentlige pladser.

Læs mere


Filix

Step Up Slim

Eter

Zero G

Snake Deco

KKDC

Momo L

Kurv Y

LiniLED

Side Power

Top Deco

Forta

Aeris

Gelænder med LED 48,3mm

Luce & Light

River 1.2

Rio 2.1

Neva 1.0

UNONOVESETTE

Nano