Nedgravning

I vores sor­ti­ment kan du finde LED ned­gravn­ingsspots i forskel­lige stør­relser, udformninger og med forskel­lige styrk­er. Disse kan bruges som små markør­er på vejen, til oplysning af vægge, træer, skulp­tur­er eller andre større eller min­dre udendørs detaljer.

Robuste mate­ri­aler, over­flade­be­han­dlinger og høj IP-klasse gør de pro­jek­tør­er, vi tilby­der, til nogle af de få på markedet, som kan mod­stå det hårde danske kli­ma. Ved kor­rekt mon­ter­ing bliv­er der ikke dan­net kon­dens, og van­det trænger ikke ned i lampehuset.


Filix

RDP 35

RDD 100

SQD 100

Luce & Light

Goccia

Bright 4.7

Bright 3.2

Beam