Parkbelysning

Under kat­e­gorien park­belysning find­es forskel­lige løs­ninger til belysning af min­dre gad­er, park­er, sti­er osv. Park­belysning er med til at skabe en ind­by­dende stemn­ing og et trygt miljø for dem, som ophold­er sig i området, og sam­tidig fun­ger­er den som orienteringslys.


Hess

TOLEDO LEVO3 f

TOLEDO LEVO3 f mL

OSLO650-2 mL f

AGENA 4500