Pullerter

Pullert­er har et bredt anven­delsesom­råde. De er gode både i pri­vate haver og på offentlige pladser. Pullert­er til park­er og bypladser skal opfylde nogle krav i forhold til van­dal­isme og i nogle til­fælde ter­ror­sikring. Vi kan tilbyde forskel­lige løs­ninger, som appellerer til forskel­lige udendørs miljøer; pullert­er som kan inte­gr­eres i omgivelserne og være ’usyn­lige’ eller skulp­turelle pullerter. 


Filix

Hyperion

Ion switch

Hess

LINEA PL D U

Luce & Light

Linear 2.3

Plin 4.0

Plin 1.1

Linear 2.1

Linear 1.0