Vej og Gadebelysning

Der find­es en del funk­tionelle krav til vej­belysning. Det danske vejr stiller også en række krav til mate­ri­aler og over­flade­be­han­dlinger. I vores sor­ti­ment har vi forskel­lige løs­ninger, både nogen, som kan anven­des til belysning af store veje, gad­er, cykel­sti­er, fodgænger­fel­ter osv.


We-ef

RMM320

CFT540

CFS540

BSP534