Spots og projektører (Undervandsbelysning)

Ønsker man belysning af pool, kan ind­bygn­ingsspots og pro­jek­tør­er til under­vandsmon­tage være en mulighed. Alle vores pro­duk­ter til under­vands­brug er kor­ro­sions­beskyt­tede og salt­vand­sre­sistente, og de kan mon­teres ned til 10 m dybde.


Filix

Arpool XM

Arpool Dawn

Arpool S

Luce & Light

Moby 2.0

Bright 1.0