Håndlister

Håndlis­ter er ikke et blot en stål­pro­fil med noget lys inden i. Håndlis­ter har ofte store krav til instal­la­tion, hold­barhed og service.

Vi tilby­der nøgle­færdi­ge løs­ninger, hvor rust­fri stål der over­hold­er forskel­lige krav benyttes. Stål­pro­fil­erne er specielt frem­stil­let og det inte­gr­erede LED-bånd pass­er direk­te til med stør­relser, tilslut­ninger og lystekniske krav.

Vi skal blot have en teg­n­ing der indik­er­er håndlis­tens for­løb med for­vent­ede længder og antal, så kan vi lave et kom­plet tilbud hvor du får en nøgle­færdig løsning.