Downlights

Med down­lights er det muligt at skabe en visuel følelse af, at rum­met egentlig er større, end det i grun­den er. Dernæst er down­light mod­sat mange andre lyskilder plads­be­sparende og over­lad­er dermed rum­met større design­mæs­sig frihed.

Downlights som del af dit næste projekt

I mange pro­jek­ter, er det essen­tielt at kunne skabe plads og opti­malt lys til den endelige indret­ning. Og du behøver ikke lade dig ”nøjes”, for i dag er der en lang række kvalitet­spro­duk­ter på markedet, som med sikker­hed vil kunne opfylde dine behov og ønsker.
Down­lights er gode til flere for­mål og kan kom­bineres efter ønske. Som hov­e­dregel kan man sige, at du væl­ger mellem:
Bred­strålende down­lights, som giv­er et dif­fust lys. Disse er per­fek­te som grundbelysning.
Down­lights med smal stråling er der­i­mod gode til at fremhæve detaljer.

Begge ”grund­typer” kan fås med eller uden kipvinkel, med firkan­tet eller rund front og i mange typer mate­ri­ale, farv­er osv. Dernæst kan lysin­ten­sitet og styring variere fra mod­el til mod­el, lige­som de fås i forskel­lige ind­bygn­ing­shøjder til forskel­lige loftkonstruktioner.

Vi er desu­den lev­er­ings­dygtige i down­ligts i små mini mod­eller til stemn­ings­belysning, stjerne­him­mel eller belysning af min­dre lokaler. Sidst men ikke mindst kan vi være dig behjælpelig med down­lights til større belysning­spro­jek­ter af fx sale, teatre, bilud­still­inger, butik­slokaler og storrumskontorer.

At vælge de helt rette pro­duk­ter kan virke uover­skueligt ved første øjekast, men med vores mange års erfar­ing kan vi med sikker­hed hjælpe dig til det rette valg til dit næste pro­jekt. Kon­takt os her

Down­lights producenter: 
Vi har agen­turet i Dan­mark på nogle af markedets abso­lut bed­ste down­lights. Heri­b­landt find­er du Luce&Light, som er kende­teg­net ved deres høje kvalitet, lækre design og gode udvalg af down­lights til forskel­lige for­mål. Dernæst vil vi fremhæve et andet brand som RCL down­lights, der blandt andet har spe­cialis­eret sig i down­lights med fjern­bet­jen­ing. Sidst men ikke mindst har vi en leverandør som Wila, der tilby­der både enkle, klas­siske og æstetisk anderledes down­lights. Et meget spæn­dende brand, som er veleg­net i mange forskel­lige typer projekter.

Uanset pro­jek­t­type står vi altid til rådighed med vejled­ning, så kon­takt os gerne til en uforplig­tende snak om netop dit projekt.

Læs mere


KKDC

Tayo Micro

TAYO

Luce & Light

Esem Mini

Esem

Echo

Precision Lighting

Trimless

Node

Minimo Eye

Minimo 11

Domino

RCL