Skinnespot

Skinnespots giv­er en god flek­si­bilitet mht. plac­erin­gen, man kan nemt og hur­tigt fly­tte på lam­p­en og tilpasse lysret­nin­gen til omgivelserne uden at der skal laves nye instal­la­tion­er. Sam­tidig med det giv­er de godt lys og er med til at fremhæve detal­jer. Skinnespots er der­for yder­st veleg­nede til sted­er med omskiftelige miljøer, såsom butikker, teatre, gal­lerier og museer.

Vi kan være behjælpelige med skinnespots i forskel­lige stør­relser, som både egn­er sig til min­dre og større rum; både i klas­siske udgaver og med en funk­tion for fjernstyring.


Luce & Light

Siri

Precision Lighting

Demilumen

Domino 1

Domino

RCL

DR8

DR2

UNONOVESETTE

Magnet Link