Projektører (Udendørs)

Udendørs LED-pro­jek­tør­er kan anven­des til forskel­lige for­mål, de kan opl­yse vægge, skulp­tur­er, træer; de kan bruges som en slags væg­belysning og lyse ned på et område, som kræver et kraftigt og kon­cen­tr­eret lys; de kan også installeres på mas­ter eller hænges op i wire og fun­gere som en slags vejbelysning.

Hos Elmin­is­teren kan vi tilbyde pro­jek­tør­er med lys i forskel­lige farv­er og gobo. Både de ’almin­delige’ pro­jek­tør­er og gobo-pro­jek­tør­erne er stemn­ingssk­abende og er per­fek­te til at skabe spæn­dende og anderledes effekter.


Luce & Light

Lyss 1.0

Spot 4.0

Siri 3.1

Akro 1.0

SILL

163

151

02M

176