Morten Olivius

Inde­haver

+45 60653080

mo@elministeren.dk

Bag­grund

- Mask­in­mester og instal­latør 1998 — MARTEC

- HD(A) 2008 – AAU

- Teknisk viden om elek­tron­ik: belysning mm.

- Mange år i branchen

Ali­na Holm­berg Jør­gensen

Indus­triel design­er

+45 53713080

ahj@elministeren.dk

Bag­grund

- MSc i indus­triel design 2012 – AAU

- Har arbe­jdet med belysning sid­ste 5 år

- Visuel forståelse for rum, form og farv­er