København Designmuseum

Årstal: 2018
Lys­de­sign: ForTheLoveOfLight
Pro­jekt: Desig­mu­se­um
Pro­du­cent: Pre­ci­sion Ligth­ing, Roblight
Pro­duk­ter: Basis Track + EVO 16, Ara 3
Kunde: Køben­havn Design Museum

Foto: Stok­lund Medieproduktion