Svalegården

Årstal: 2018
Pro­jekt: Mod­erniser­ing gaslamper
Pro­du­cent: Font de Paris
Pro­duk­ter: Re-pro­duk­tion af eksis­terende gaslamper
Kunde: AK Belysning

Foto: Stok­lund Medieproduktion