Brands

I vores rolle som Råd­givende belysningsleverandør er det altafgørende, at vi har de rette samar­be­jdspart­nere og pro­du­cen­ter. De er der­for alle nøje udval­gte, således vi kan sikre dig som kunde den bed­ste ser­vice og højeste kvalitet.

Som råd­givende belysningsleverandør står vi til rådighed med vejled­ning, fremvis­ning og udvæl­gelse af belysningsløs­ninger, udar­be­jdelse af inspi­ra­tions­ma­te­ri­ale samt lev­er­ing af de val­gte produkter.
Vi har i dag agen­turet på 12 forskel­lige nationale og inter­na­tionale brands. Fælles for disse er, at de lev­er­er pro­duk­ter, som er skabt ud fra nytænk­ende fokus på design, bruger­ven­lighed og ikke mindst kvalitet. De er alle sta­bile i deres lever­ancer og stan­dart, hvilket er meget vigtigt for os som belysningsleverandør.

Når vi udvæl­ger hvilke brands, vi ønsker i vores porte­føl­je, stiller vi en lang række krav til disse. Heri­b­landt at de skal kunne levere en høj kvalitet, være sta­bile i deres lever­ancer, evne at sætte kun­den først og dermed skabe de belysningsløs­ninger, som vores kun­der efter­spørg­er. Vi har efter­hån­den mange års samar­be­jd­ser­far­ing med de forskel­lige pro­du­cen­ter og kan med stolthed sige, at vi kan stå 100% inde for dem.

De 12 brands du der­for vil møde her på siden, er alle brands som efter­lever vores høje krav. De har hver deres niche og er skarpe og pro­fes­sionelle inden for hver deres område. De favn­er til sam­men bredt, således vi kan tilbyde total­løs­ninger inden for stort alle typer af pro­jek­ter — uanset størrelse.

Vi har agen­turet i Dan­mark på føl­gende brands:

• Hess

• L & L 

• Lin­iLED

KKDC

• Unonovesette

• Pre­ci­sion Lightning

RCL

SILL

• Rob­lig­ht

HADLER

WILA

Projekt-installationer

Ikke to pro­jek­ter er ens! Og vi ved hvor vigtigt det er for dig at have en råd­giv­er, der evn­er at se og præsen­tere de netop de belysnings-løs­ninger, der er de helt rigtige til lige præ­cis dit pro­jekt. Med vores mange års erfar­ing inden for belysnings-løs­ninger, er du i trygge hæn­der, og vi vil meget gerne hjælpe dig i mål med dit næste projekt.

Udover at have agen­turet på disse meget efter­tragt­ede og vel­renom­merede brands har vi også eksper­tisen og erfarin­gen i at løse mange forskel­lige belysning­spro­jek­ter. Du kan eventuelt lade dig inspirere af nogle af de Pro­jek­ter vi har lis­tet her på siden. Eller under de enkelte brands, hvor du ligeledes find­er kat­a­loger fra de forskel­lige producenter.

Vi stiller os gerne til rådighed, helt uforpligti­gende, til en snak om dit projekt.

Du kan kon­tak­te Morten Olivius (inde­haver) her: mo@elministeren.dk

Læs mere


Daisalux (5)

Filix (17)

Flos (0)

Hadler (3)

logo Hess

Hess (11)

KKDC (8)

Kurt Faustig (0)

LiniLED (8)

Luce & Light (66)

Luceplan (0)

Lumascape Logo

Lumascape (1)

Luxonled (0)